ThermoStyleBG ThermoStyleBG White
Продукти

Енергийна ефективност

Умни и независими системи

Има различни начини, по които можем да подобрим енергийната ефективност в своя дом, предприятие, публичен сектор или в индустриални зони. Зависимостта е снасоченост от специфичните енергийни нужди и потребление, приоритетите им и основната им дейност.
Ние анализираме и проектираме всеки индивидуален проект, информираме и консултираме потребителя. Основните примери, които могат да се предприемат в насока оптимално решение за енергийна ефективност е да се инвестира във висок клас соларни панели,високо или ниско тимпературни термопомпи .
За всяка мярка определяме енергийните и финансовите спестявания, размера на необходимата инвестиция, срока на действие, приоритета за високата ефективност. Резултатите са повече от очарователни, битова гореща вода или наличие на цялостна система за отопление, подово, отопление на радиатори, енергийно ефективно осветление, минимизирани разходи за отопление наполовина, екологично чиста среда и всичко това само от добита слънчева енергия или от отнетия свободен външен поток на въздуха.
Усещането е, че докато си почивате, слънцето или въздухопотока ще работят във ваша полза…

 

Полезно за етикетите за енергийна ефективност
В съвременния свят на технологиите високата енергийна ефективност има изключително благоприятно въздействие върху намаляването на разходната част за отопление и охлаждане. Ето защо по-добрата информираност на потребителите за обновяване на етикетите показващи нивата на енергийна ефективност върху уредите е от значение за покупателната способност на клиента и бюджетното въздействие върху портфейла. Европа въведе стандарти за енергийни етикети. Нов етикет за сезонна ефективност позволява на крайните потребители да направят още по-добър и обоснован избор, тъй като сезонната ефективност отразява ефективността на климатика през целия сезон. Новият етикет за енергийна ефективност включва видове класификации от A+++,А++ до С и D, отразени в цветови диапазони от тъмно зелено (най-енергийно ефективен) до червен (най-малко ефективен). Цената на даден уред може да е сравнително висока ,но във времето енерго спестяването да минимизира генерирането на изразходен ток.Информацията върху новия етикет включва не само новите коефициенти за сезонна ефективност за отопление (SCOP) и охлаждане (SEER), но също така и нивата на годишно потребление на енергия и на шум.Важно е потребителят да се интересува от личните ползите за него, както и от щадящите природата високо енергийни електроуреди.На етикета за енергийна ефективност, който придружава всеки електрически уред, може да открием информация за:

 

 • Производителя и продукта
 • SEER сезонна ефективност при охлаждане
 • SCOP сезонна ефективност при отопление
 • Разновидност на продукта
 • Скала от А+++ като обозначение за най-висока енергийна ефективност, до D като обозначение за най-ниска енергийна ефективност.
 • Капацитет на охлаждане и отопление
 • Стойност на новата сезонна ефективност на охлаждане
 • Годишна консумация на енергия през сезона на охлаждане
 • Звуково налягане на вътрешно и външно тяло
 • Стойност на новата сезонна ефективност на отопление
 • Годишна консумация на енергия през сезона на отопление
 • Индикация за климатичните зони.

 

При климатиците енергийната ефективност се определя по тези показатели:

 

Запитване за оферта

Имаш идея за проект или искaш да закупиш по-голям брой уреди от нас

Направи запитване